2. februar 2022

BilNytt: «Lanserer fremtidens bruktbil-software: – Blant elementene som er blitt viktigere enn før, er innkjøp.»

Hånd med mobiltelefon som viser Carweb fremtidens bruktbil-software

Ambisjonen for neste generasjon Carweb er at systemet skal bli et enda viktigere verktøy for et stadig viktigere forretningsområde. Møller Bil forventer en mer fleksibel løsning som gjør dem i stand til å være mer fleksible i arbeidsprosessen sammen med kunden.

BilNytt sak onsdag 2. februar 2022 om neste generasjon CARWEB som starter lanseringsløpet nå

Wiggo Ryhjell

– Mye har endret seg i bruktbilmarkedet og det har helt klart vært en dreining mot positiv tenkning på bruktbil, sier Wiggo Ryhjell i Sentinel Software, som står bak Carweb – som nå kommer i ny generasjon.

Det betyr at dagens versjon, Carweb 2, erstattes ti år etter at den ble lansert – og 25 år etter Carwebs spede begynnelse i 1997. Siden 2013 har Sentinel Software vært 100 % eid av Finn.no AS.

Det oppdaterte systemet skal være rigget for den nye situasjonen som bilforhandlerne vil være i de kommende årene – på et tilsynelatende stadig viktigere forretningsområde:

– Det som kommer i fremtiden må vi ha «sydd inn» i systemet allerede nå, sier Wiggo Ryhjell til BilNytt.no.

Han er leder for forretningsutvikling og marked i Sentinel Software, som står bak softwaren.

Han sier at endringstakten i bilbransjen er større enn noen gang, og viser til nye distribusjonsformer fra produsent, fremveksten av leie- og abonnementsløsninger og økt satsning på tilleggstjenester.

Dette, sammen med nye drivlinjer, vil prege bilforhandlernes fremtid – og dermed den nye versjonen av programvaren.

Bruktbil viktigere enn før

– Mye har allerede endret seg i bruktbilmarkedet fra starten og frem til i dag. Det har helt klart vært en dreining mot positiv tenkning på bruktbil, sier Ryhjell.@

Wiggo Ryhjell

– Dessuten har bilindustrien utviklet seg fra å konsentrere seg om «lean production», til etter hvert også i stadig større grad tenke «lean distribution», sier Wiggo Ryhjell.

– Der har Carweb kunnet spille en stadig viktigere rolle, og det har vært en vekst på 20 % i året i antall biler i systemet de siste ti årene, sier Ryhjell.

– Dessuten har bilindustrien utviklet seg fra å konsentrere seg om «lean production», til etter hvert også i stadig større grad tenke «lean distribution», sier Wiggo Ryhjell.

Han viser til at antall eierskifter har hatt en kraftig økning i perioden:

– Det behandles nå over 350.000 biler i året gjennom systemet som resulterer i nærmere 150.000 solgte biler. Vi snakker om håndtering av verdier godt over 32 milliarder kroner, sier Ryhjell.

Ryhjell peker også på at merkeforhandlerne for få år siden omsatte 0,65 til 0,7 bruktbil for hver nybil, mens tallet i dag er 1,3 i favør av bruktbil.

Les også: Denne merkeforhandleren har høyest bruktbil-andel

Endringer i prosesshåndteringen
Petter Jenssen er fungerende daglig leder i Sentinel Software, og tok over etter grunnlegger Eljar Ness som forlot selskapet i mars i fjor.

– Det nye systemet har vært i utvikling i flere år allerede og enkelte komponenter er allerede tatt i bruk av forhandlere slik som for eksempel mobile løsninger for mottak med digitale signaturer, sier Jenssen til BilNytt.no.

Han legger til at det også er store endringer «under panseret» i Carweb i form av en helt ny, fleksibel prosessplattform driftet som en skytjeneste som sikrer at forhandlerne kan vokse med løsningen over tid.

Jenssen forteller at det vil komme endringer i prosessene og måten de håndteres på, tilpasset utviklingen i markedet.

– Blant elementene som er blitt viktigere enn før, er innkjøp – hvor det har blitt viktigere å ha mulighet for kobling til nye salgskanaler og systemer for å få tak i de gode bruktbilene, sier Petter Jenssen.

Dagens versjon av Carweb innførte en tydelig prosesstyring av den digitale håndteringen av bilene – fra forkalkyle til markedsføring via innkjøpskontrakt og mottakskontroll til markedsføring.

Etterpå er det kommet til mye ny funksjonalitet og hos mange kunder er systemet en sentral del av foretakets IT-løsninger, ofte integrert med de øvrige systemene, opplyser Ryhjell.

Møller Bil: Kombinerer med «HEB»
Tilbake i 2018 ble Carweb valgt som Møller Mobility Groups nye systemplattform for å håndtere innkjøp, takst og markedsføring av bruktbiler, i stedet for å videreutvikle eget system internt.

Frem til da hadde Møller Bil brukt kun systemet til markedsførings-prosessen.

– Hvilken rolle spiller Carweb i dag i bruktbilprosessen hos Møller Bil?

– Vi skaffet dagens løsning i 2018, med full implementering i organisasjonen gjennom 2019. Før det hadde vi også brukt Carweb, men kun publiseringsdelen for annonser på nettbaserte medier, sier Kjell Korsgård.

Han er programleder for bruktbil i Møller Bil.

Etterpå har Møller Bil også tatt i bruk innkjøpsdelen med forkalkyle, og takst-delen frem til mottakskontroll.

– Nå bruker vi Carweb i starten og i slutten av bruktbilprosessen, forklarer Korsgård til BilNytt.no.

– Hvordan håndteres den resterende delen av prosessen?

– I midten av prosessen har vi «Hvor Er Bilen» (HEB), som er et egenutviklet system som understøtter de interne prosessene fra mottak av en innbyttebil eller en gjenkjøpsbil og gjennom våre prosesser – servicemarkedet, skade eller kosmetisk klargjøring.

Korsgård forteller at han har opplevd at Carweb er et hjelpemiddel som sammen med systematisk jobbing med bruktbilprosessen, har bidratt til å øke omløpshastigheten.

Programleder for brukte biler hos Møller Bil, Kjell Korsgård, har tidligere vist BilNytt.no hvordan Møller Bil benytter Carweb sammen med deres egenutviklede system HEB, «Hvor Er Bilen».

– Alt etter mottakskontroll understøttes 100 % av Møller Bils interne systemer helt til vi kommer frem til punktet hvor vi skal publisere på Finn.no og Bilkjøp.no, fortsetter Korsgård.

– Så dere har ikke integrert det i prosesstyringen i Carweb?

– Til en viss grad. Ikke prosesstyringen, men vi får informasjonen fra Carweb – som takst og bilder fra takst, og inn i HEB. Så sånn sett understøtter plattformen våre interne prosesser, sier Korsgård.

– Forventer en mer fleksibel løsning
Da BilNytt.no høsten 2019 snakket med Korsgård og daværende kommersiell direktør i Møller Bil, Tore Nilsen Breen, forklarte de hvordan Møller Bil hadde mer enn doblet omløpshastigheten.

I dag har Møller Bil en gjennomsnittlig omløpshastighet på 10 – marginalt ned fra cirka 11 på samme tid i fjor:

– Vi opplevde bruktbilmarkedet som stabilt gjennom hele 2021 og ser ikke noen endringer på det fremover, med unntak av de normale sesongsvingningene, sier Kjell Korsgård til BilNytt.no.

– Utfordringen vår, som for hele bransjen, er å få tak i nok biler, legger han til.

– Jeg er spent på å se hvordan det nye Carweb blir. Når systemet skal fornyes, venter vi oss en mer fleksibel og web-basert løsning for mobile flater så vi blir mer fleksible i arbeidsprosessen sammen med kunden, sier Kjell Korsgård.

– Vi ønsker ikke en copy/paste av systemet som det er i dag, men en modernisering og en forenkling, med mulighet for drill-down for å hente opp detaljert informasjon der det trengs, sier Kjell Korsgård.

Abonnementsløsninger og leietagerskifter
Petter Jenssen og Wiggo Ryhjell påpeker at det skjer store endringer i markedene og nevner som

eksempel at Volvo Cars har uttalt at allerede i 2025 tar de sikte på å selge en halv million brukte biler på auksjon.

Jenssen legger til at veksten og utviklingen av kjedestrukturer trigger en rekke endringer som for eksempel sentralisering av kompetansekrevende funksjoner som innkjøp, logistikk, profesjonalisering av markedsføringsprosessen samt fokus på konsistente kundeprosesser og systembruk.

– I tillegg ser vi at volumet av leietagerbytter vokser, samt at det vokser frem stadig flere varianter av abonnementsløsninger.

– Da blir verktøy for å håndtere transaksjoner og forretningsprosesser for dette også områder som naturlig vil dekkes av Carweb, sier Jenssen og avslutter:

– Av krav og behov kunder har som det tas spesielt hensyn til er fokus på å favorisere raskere omløpshastighet og samtidig bedre inntjening per bil. Carweb holder fra før kontroll med ledetider mellom hver operasjon i prosessene og forbedringene utgjør i mange tilfeller over 10% reduksjon i ståtid.

Kilde: BilNytt.

Saken er gjengitt med tillatelse fra BilNytt.no/Bilforlaget AS

Flere nyheter