14. februar 2024

NYHET LANSERT: Live videoannonser på Facebook direkte fra Carweb med Phyron.

Revolusjonerende nyhet: Live Videoannonser på Facebook med Phyron fra Carweb!

Bli med på revolusjonen! Møller Bil har allerede tatt steget inn i fremtiden med Phyron PaidAds live videoannonser, som er AI-baserte og fullstendig automatiserte. Fra bilen til live videoannonser på ulike sosiale medieplattformer som Facebook, Instagram og Youtube – alt med noen enkle klikk.

Hva gjør Phyron PaidAds spesielt?

  • Automatisert videoannonse rett fra bil til skjerm på sosiale media: Enkel og sømløs prosess.
  • Velg dine plattformer: Facebook, Instagram, Youtube – og enda flere på vei!
  • AI-optimalisering: Maksimer responsen og få mest mulig ut av budsjettet.
  • Alltid online: Biler som selges fjernes automatisk, og nye legges ut i samsvar med budsjett og kriterier.

Møller Bil har allerede vært live med løsningen siden 20. november. Phyron PaidAds videoannonser er AI basert. Prosessen er helt automatisert fra bilen og bildene er klare i Carweb til du har live videoannonser i ulike sosiale media. Enkelt og helt automatisert, ende til ende.


Oversikten viser noen av viktigste miliepelene i Carweb utvikling og utrulling til forhandlere i år.

Carweb-året 2023: Nyskapende teknologi og økt forretningsverdi!

Carweb har gjennom 2023 både levert ny funksjonalitet og modernisert bruktbilprosessen. Fra mobilkameraeffektivitet og dynamisk innkjøpsassistent til AI-basert annonseforfatter og automatiserte videoannonser på sosiale medier, har vi løftet bransjestandarden. Over 200 forhandlere har allerede tatt spranget til Carweb3, og vi ser frem til å levere enda mer i 2024!

Videre plan og prioriteringer for 2024 for våre utviklingsteam med 22 høyt kvalifiserte spesialiser er allerede klar. Samtidig er dette en dynamisk arbeidsform og planer som hele tiden optimaliseres og tilpasses kunder og marked. Samarbeidet i Carweb brukerform er et viktig moment. Les mer om det nedenfor.


Carweb Brukerforum: Brukernes direkte bidrag til innovasjon!

Vi verdsetter våre Carweb-brukere. Carweb Brukerforum gir muligheten til å påvirke utviklingen av våre løsninger. Åpen dialog og samarbeid med våre brukere er med å sikre at Carweb designes for enklere bruk og økt forretningseffekt.

Vårt brukerforum er satt sammen av Carweb-brukere fra ulike typer forhandlere for å sikre en representativ bredde fra våre mange kunder. Nært samarbeid med vår kunder og brukere har alltid vært en viktig kilde til utvikling av Carweb løsningen. Med Carweb brukerforum forsterker vi samarbeidet og knytter dette enda tettere til utviklings-teamene i Trondheim.

Av nye funksjoner er Carweb Innkjøspassistent og Carweb Logistikk bra eksempler på hvordan Carweb brukerforum bidrar til at bruktbilprosessen moderniseres. Løsninger som er enklere for brukeren og som samtidig gir større nytteverdi og forretningseffekt for forhandleren.

Se video av innkjøpsassistenten nedenfor og book en demo.

Innkjøpsassistenten er en av mange nyheter lansert i Carweb3 etter kreative diskusjoner i brukerforum med fokus på å forenkle innkjøpsprosessen i Carweb, og samtidig øke forretningsverdien.

Nyhet! Carweb Logistikk QR: Effektiviser prosessen, kutt ned på ståtiden! Vi gir deg gjerne en demo.

Gjør logistikken enkel med Carweb Logistikk QR! Bruk mobilkameraet til å skanne QR-koder og ha full kontroll fra mottak til levering. Systemet gir ikke bare oversikt over bilens bevegelser, men identifiserer også flaskehalser og unødig ventetid, slik at du kan redusere ståtiden og optimalisere ressursbruken.

Ta kontroll over bruktbilprosessen med Carweb – der teknologi møter brukervennlighet for å gi deg en konkurransedyktig fordel!

Flere nyheter