Bruktbilsalget digitalt

Carweb leverer markedets mest effektive verktøy for å lykkes med bruktbilprosessen. Vi utvikler skreddersydd software som skaper merverdi for bilbransjen.

En historie om å styrke bilbransjen

Carweb ble etablert i 1997 og er siden 2017 heleid av Finn.no. Carweb ble til ved at aktører i bransjen i fellesskap gikk sammen for å utvikle en løsning, der formålet var å forenkle og forbedre bruktbilprosessen. I forbindelse med fremveksten av internett, så gründerne hvilket potensiale dette kunne ha for bruktbilbransjen, og gikk deretter sammen med bilforhandlere i Trondheims-området for å kartlegge muligheter. Inspirasjon hentet man fra andre bransjer, blant annet eiendom.

Resten er historie – hvor Carweb har satt sitt tydelige preg på en samlet bruktbilbransje i Norge. Gjennom å utvikle effektive software-løsninger, har man vært en pådriver for å utvikle bransjen i en mer digital retning, og kan vise til sterke resultater for bilforhandlere gjennom økt lønnsomhet og en enklere hverdag. 

Carweb har også vært en pådriver for å samle bransjen og gjøre denne mer konkurranseeffektiv, blant annet ved å ta initiativ til Bruktbilkonferansen. Denne har senere etablert seg som landets viktigste møteplass for bransjen, og man har gjennom innovative løsninger bidratt til at bransjen har utviklet seg slik at den står sterkere i konkurransesammenheng, ikke minst mot private aktører.

Carweb er landets ledende aktør på utvikling og leveranse av software-løsninger til bilforhandlere. Løsningene bidrar til å forenkle og digitalisere hele bruktbilprosessen for profesjonelle bilforhandlere.

Carweb leverer «verktøy» til et bredt spekter av kunder. Løsningene er modulære og kan tilpasses virksomhetens ulike behov. På kundelisten står alt fra store, nasjonale bilkonsern til frittstående forhandlere.

Bilbransjens dager

Carweb tok initiativ til å etablere bruktbilkonferansen i 2007. Arrangementet har siden utviklet seg for hvert år, og er i dag Norges største og viktigste møteplass for bransjen i Norge.

Hvorfor benytte Carweb?

Carweb viser vei for å forenkle og digitalisere bruktbilprosessen, og således effektivisere forhandlernes hverdag. Våre løsninger bidrar til å profesjonalisere bransjen og gjør bilforhandlerne bedre rustet til å møte morgendagens krav.

Våre løsninger er utviklet av folk fra bransjen, er enkle i bruk og lar seg enkelt integrere med andre systemer.

Lønnsomt og effektivt

Vår løsning har vist at ståtiden på biler kan reduseres hos forhandleren. En bil som er kortere på lager, binder også mindre kapital.

Med Carweb er det faktisk mulig for kunden å få med seg bilen på dagen!

Løsningen bidrar til å bevisstgjøre markedsføringsprosessen hos forhandlerne. Mange forhandlere ser dermed også på Carweb som et markedsføringsverktøy.

En enklere hverdag

Menneskelige faktorer, som holdninger og endringsvilje, er avgjørende for å oppnå resultater som følge av systemløsninger og tiltak som iverksettes.

Daglig tar vi konsekvensen av at bilbransjen først og fremst er menneskedrevet.

Med fokus på individ og prosess, og vilje til å hele tiden investere i kompetansetiltak, kan vi drive kontinuerlig utvikling og implementere nye verktøy som gir en bedre og enklere hverdag for våre kunder.

Bil i Nord er det største privateide bilkonsernet i Nord-Norge, bestående av 10 avdelinger og forhandlere av 7 ulike merker. Årlig selger selskapet rundt 4000 biler, av disse utgjør bruktbilsalget i underkant av 3000 biler. Bil i Nord har benyttet Carweb siden 2009, og har i dag en HUB-løsning der samtlige avdelinger er knyttet opp i samme løsning.

«Carweb er et verktøy som uten tvil bidrar til økonomisk gevinst for konsernet!»
Brynjar Yttregaard, bruktbilsjef, Bil i Nord

Verdifullt hjelpemiddel i hverdagen

Carweb er fullintegrert hos oss og benyttes daglig av alle våre selgere på de ulike lokasjonene. Det er et svært effektiv hjelpemiddel og støtter oss i alle viktige funksjoner gjennom hele bruktbilprosessen, ikke minst gjennom forkalkyler og takster til effektiv markedsføring gjennom Finn.no. Løsningen er veldig brukervennlig og terskelen for å lære seg Carweb er lav.

Mange gevinster

Alle våre biler registreres i Carweb. Det gir oss full kontroll på varelageret til enhver tid. Når bilene kommer inn, har vi veldig god støtte i løsningen når vi gjør forkalkylen, senere benyttes Carweb til taksering og prisberegning. Dette sparer oss for mye tid, samtidig som løsningen er skremmende god til å sette riktig pris på bilen.

Vi har tuftet en veldig stor del av vår virksomhet på Carweb, og opplever at det sparer oss for mye tid gjennom smarte digitaliserte løsninger, og ikke minst forenkles vår hverdag. Det er ingen tvil om at Carweb bidrar til en økonomisk gevinst for konsernet.

Brynjar Yttregaard

Bruktbilsjef, Bil i Nord