Bruktbilsalget fra A–Å

Våre løsninger bidrar til å profesjonalisere hele bruktbilprosessen – enkelt, lønnsomt og digitalt!

Carweb har systematisert og forenklet hele prosessen fra første kundekontakt gjøres, til bilen er solgt

Dette har Carweb systematisert på en enklest mulig måte. Vår løsning for å gjøre bruktbilprosessen enkel og sømløs, består av ulike moduler hvor man selv velger hele eller deler av løsningen, alt avhengig av behov.

Vår løsning er også kompatibel med andre systemer, og kan integreres dersom bedriften har egne systemer som håndterer deler av prosessen.

Hele bruktbilprosessen, effektivt og oversiktlig

Vår løsning er utviklet av folk fra bransjen, og videreutvikles kontinuerlig i samråd med våre brukere. Carweb har blitt en unik løsning tilpasset profesjonelle bruktbilforhandlere, og hjelper disse i hverdagen med å holde full kontroll på bruktbilen fra den leveres inn av kunde, til den er solgt på ny.

De ulike oppgavene knyttet til bruktbilprosessen er automatiserte og digitaliserte, og bidrar til forenkling, tidsbesparelser og en unik innsikt. Gjennom integrasjonen med FINN.no, er du sikret markedets mest effektive markedsføring.

Blant annet gis det automatiske varslinger dersom en bil blir liggende for lenge utover definert tid.

Tidslinje

9 enkle steg på veien fra innkjøpskalkyle til salg og levering – enkelt, effektivt og ryddig!

Steg 1
Innkjøpskalkyle
Steg 1

Innkjøps­kalkyle

 1. Ved mottak av bil gjøres en forkalkyle på bilen
 2. Selger gis et realistisk prisbilde av bilen
Steg 2
Takst
Steg 2

Takst

 1. Taksten er et presist bilde av bilens tilstand og verdi
 2. Grunnlaget for reparasjoner og tilstandsrapport
Steg 3
Godkjenne innkjøp
Steg 3

Godkjenne innkjøp

 1. Grunnlaget for bilkjøp, rett bil til rett pris
 2. Lønnsomt verktøy for prisforhandling
Steg 4
Innkjøpskontrakt
Steg 4

Innkjøps­kontrakt

 1. Taksten er et presist bilde av bilens tilstand og verdi
 2. Grunnlaget for reparasjoner og tilstandsrapport
Steg 5
Mottakskontroll
Steg 5

Mottaks­kontroll

 1. Sikre inntjening, kutte unødige kostnader og merarbeid
 2. Reduserer ståtidskostnader
Steg 6
Klargjøring for verksted
Steg 6

Klar­gjøring for verksted

 1. Riktig reparasjonsomfang og løsninger iht. takst
 2. Begrense garanti- og reklamasjons-kostnader
Steg 7
Markedsføring
Steg 7

Markeds­føring

 1. Markedsføring i flere digitale kanaler
 2. Bred oppmerksomhet, høy treffprosent
Steg 8
Salg
Steg 8

Salg

 1. Kontrakten er klar med et klikk
 2. Digital signering av kontrakten
Steg 9
Levering
Steg 9

Levering

 1. Levering av kvalitetssikret bil
 2. Starten på et godt kundeforhold

Solid forankret i bransjen

Det som skal utvikles og leveres av Carweb de nærmeste årene, er kartlagt og prioritert i samarbeid med bransjen gjennom NBF Faggruppe bilsalg. Beslutningene er forankret i samråd med representanter for aktive fag- og brukermiljøer innenfor forretningsområdet bruktbil.

Fremtidens løsning i dag!

Bilbransjen står overfor større endringer i de nærmeste årene enn de foregående 50. Hva betyr det for norsk bilbransje?

Et unikt verktøy for deg som bilforhandler

Diagnoseporten er utviklet i samarbeid med FINN og er markedets beste verktøy for prissetting av brukte biler. Verktøyet gir deg en unik innsikt om biler, markedet og din butikk.

Mann ser på hvit bil

Phyron videoløsninger 

Videoløsninger basert på AI-teknologi. Løsningene innebærer at annonser tilpasses automatisk og gjør disse mer engasjerende og attraktive for alle nye og brukte biler på lager. Carweb har samarbeidet med Phyron over flere år og erfarer at løsningene bidrar til mer effektive annonser.

Automatisk video med Phyron Finn integrasjon.

Se muligheter med Phyron og Carweb.

Finansielle eiere med evne og vilje til å investere i vekst og utvikling

Sentinel Software AS og våre eiere investerer kraftig i utviklingen av vår organisasjon og vårt team med dyktige systemutviklere. For deg som bruker av våre løsninger, betyr dette først og fremst flere nye funksjoner, moduler og løpende videreutvikling av eksisterende løsning.

Med bransjeplattformen Carweb, er du sikret nye digitale funksjoner og verktøy med høy nytteverdi – samtidig som tryggheten er ivaretatt med en solid IT-plattform.

Sulland Gruppen er blant landets største bilkonsern, med sine 37 bilhus og forhandler av 12 nybilmerker. Gruppen håndterer årlig cirka 10.000 bruktbiler. Da er det viktig å benytte seg av en løsning som gir god kontroll på bruktbilprosessen.

Vi har benyttet Carweb over mange år, og siden november 2020 har vi benyttet det som en HUB-løsning. Det vil si at alle våre forhandlere er knyttet inn mot løsningen. Styrken i HUB-versjonen, er at vi som et stort konsern, med mange avdelinger og ansatte, sitter med en sentral oversikt over alle våre bruktbiler og prosessen som foretas på disse.

«Et viktig verktøy i selgerhverdagen.»
Rolf Henry Kjeilen, bruktbilsjef, Sulland Gruppen

Nøkkelen ligger i å bruke hele løsningen

Hos våre forhandlere benyttes Carweb fra A til Å, altså hele prosessen fra en selger starter med forhandling om innbytte- eller kjøp, håndtering av gjenkjøpsbiler, via klargjøring verksted, og frem til den er solgt og levert til ny eier.

Når en bil er registrert og opprettet i Carweb, går den videre prosessen sømløst og digitalt. Den har et oversiktlig kalkyleoppsett og en to-veis kommunikasjon med BUS-test (verksted). Automatiske varslinger dersom en bil blir liggende utover tidsfrist i et prosess-steg, og påminnelser for oppfølging av ståtid, er blant egenskapene vi nyter godt av i løsningen.

Vår erfaring ved å benytte alle modulene i løsningen, er at det bidrar til en oversiktlig bruktbilprosess og bedre lønnsomhet. I tillegg får våre selgere, bruktbilansvarlige, samt verksted og ettermarked, en enklere hverdag ettersom mange oppgaver er automatisert og digitalisert.

Dette sparer oss for mye tid. For oss er Carweb et viktig verktøy i selgerhverdagen!

Rolf Henry Kjeilen

Bruktbilsjef, Sulland Gruppen