Våre tjenester

Med nærmere 30 års erfaring som leverandør og partner til bruktbilbransjen, har vi bygget opp et solid miljø med kompetanse og innsikt i norsk bruktbilbransje.

Rådgivning ikon

Rådgivning og sparring

Med nærmere 30 års erfaring som leverandør og partner til bruktbilbransjen, har vi bygget opp et solid miljø med kompetanse og innsikt i norsk bruktbilbransje. Våre løsninger er også utviklet av mennesker med erfaring fra bilbransjen. Sammen med våre oppdragsgivere kan vi derfor være en god ressurs, hvor vi i samarbeid kommer frem til gode løsninger tilpasset virksomhetens behov.

Det er i tillegg gjort betydelige investeringer i å bygge opp et solid miljø innenfor kundeservice.

Utvikling ikon

Utvikling og integrasjon

Med vår mangeårige erfaring med å utvikle skreddersydde IT-løsninger til bruktbilbransjen, har vi opparbeidet solid innsikt og kompetanse om bransjen.

Det gjør oss i stand til å identifisere behov raskt, og utvikle løsninger med fokus på brukervennlighet, design, funksjonalitet og integrasjon.

Drift ikon

Drift og utvikling

Våre utviklere sørger for løpende drift og vedlikehold av software-løsningene. Siden vi har bygget og utviklet løsningen, sitter vi også på den beste kompetansen for å gi god support.

Vi kan også gjøre justeringer i eksisterende funksjonalitet, og/eller utvikle nye, når det oppstår behov for dette.

Kurs ikon

Kurs og kompetanse

Carweb gjennomfører årlig en rekke kurs mot forhandlere over hele landet. Selskapet ser det som en viktig oppgave å bidra til generell kompetanseheving og effektivisering av hele bruktbilprosessen.

Carweb legger også ned store ressurser for å identifisere forbedringsområder og tiltak i tett samarbeid med forhandlerleddet.

Bil i Nord er det største privateide bilkonsernet i Nord-Norge, bestående av 10 avdelinger og forhandlere av 7 ulike merker. Årlig selger selskapet rundt 4000 biler, av disse utgjør bruktbilsalget i underkant av 3000 biler. Bil i Nord har benyttet Carweb siden 2009, og har i dag en HUB-løsning der samtlige avdelinger er knyttet opp i samme løsning.

«Carweb er et verktøy som uten tvil bidrar til økonomisk gevinst for konsernet!»
Brynjar Yttregaard, bruktbilsjef, Bil i Nord

Verdifullt hjelpemiddel i hverdagen

Carweb er fullintegrert hos oss og benyttes daglig av alle våre selgere på de ulike lokasjonene. Det er et svært effektiv hjelpemiddel og støtter oss i alle viktige funksjoner gjennom hele bruktbilprosessen, ikke minst gjennom forkalkyler og takster til effektiv markedsføring gjennom Finn.no. Løsningen er veldig brukervennlig og terskelen for å lære seg Carweb er lav.

Mange gevinster

Alle våre biler registreres i Carweb. Det gir oss full kontroll på varelageret til enhver tid. Når bilene kommer inn, har vi veldig god støtte i løsningen når vi gjør forkalkylen, senere benyttes Carweb til taksering og prisberegning. Dette sparer oss for mye tid, samtidig som løsningen er skremmende god til å sette riktig pris på bilen.

Vi har tuftet en veldig stor del av vår virksomhet på Carweb, og opplever at det sparer oss for mye tid gjennom smarte digitaliserte løsninger, og ikke minst forenkles vår hverdag. Det er ingen tvil om at Carweb bidrar til en økonomisk gevinst for konsernet.

Brynjar Yttregaard

Bruktbilsjef, Bil i Nord