Carweb – Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Sentinel Software AS/Carweb

Behandlingsansvarlig ihht personvernopplysningsloven:
Sentinel Software AS
Org. nr. 979291248

I Carweb/Sentinel Software AS tar vi ditt personvern på alvor. Som behandlingsansvarlig vil vi sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, epostadresse, kommunikasjon eller teknisk informasjon når du bruker våre nettjenester.

Personopplysningsloven stiller krav om at enhver behandling av personopplysninger må ha et lovlig behandlingsgrunnlag. Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger vil i all hovedsak i henhold til personopplysningsloven GDPR artikkel 6 bestå av samtykke, berettiget interesse eller oppfylle avtale med den registrerte. Videre kan det være særforhold hvor vi er pålagt i lov å behandle personopplysninger. (Eks. regnskapsloven og lov om hvitvasking)

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har.

Her er kategoriene av personopplysninger vi samler inn:

  • Kontaktopplysninger (eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer)
  • Brukeratferd (carweb og carweb.no)
  • Hvem deler vi opplysningene med?

For å forbedre servicen vår samt for administrasjon av kundeforholdet kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere. I denne anledning legger vi stor vekt på å sikre at de beskytter informasjonen din i like stor grad som vi gjør. Dette ivaretas i databehandleravtaler mellom Sentinel Software AS (behandlingsansvarlig) og samarbeidspartner (databehandler) samt i databehandleravtaler der Sentinel Software AS har rollen som databehandler for våre kunder.

Tjenesteleverandører

Vi deler informasjon med selskaper som leverer tjenester på våre vegne (databehandlere). Dette omfatter drift av nettsted, e-posttjenester, markedsføring, kampanjer, revisjon, dataanalyse, kundeservice, kunde- og tilfredshetsundersøkelser. Disse selskapene er pålagt strenge forpliktelser om å beskytte informasjonen din, i samsvar med gjeldende personvernregelverk, inkludert GDPR.
Samtykke til nyhetsbrev og direkte markedsføring
For å holde deg oppdatert kan vi, når du samtykker til det eller det foreligger et eksisterende kundeforhold i henhold til markedsføringsloven § 15, bruke opplysningene du oppgir til direkte markedsføring. Det inkluderer nyhetsbrev og relevante tilbud på e-post, telefon, SMS, post/brev. Du kan endre eller oppheve ditt samtykke når som helst via lenke i e-post/SMS eller ved å kontakte kundeservice.

Bruk av informasjonskapsler/ cookies.

Som en viktig del av arbeidet med et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker carweb.no og som bruker carweb. Slik bruker vi informasjonskapsler.

Informasjonssikkerhet

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

Oppdatering av personvernerklæring

Sentinel Software AS forbeholder seg retten til å oppdatere personvernerklæringen med jevne mellomrom. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere den på nytt.