Bilbransjens dager

Carweb tok initiativ til å etablere denne bruktbilkonferansen i 2007. Arrangementet har siden utviklet seg for hvert år, og er i dag Norges største og viktigste møteplass for bransjen i Norge.

Fra og med 2022 inngår Bruktbilkonferansen som en del av Bilbransjens dager.

Denne konferansen har posisjonert seg som Norges største fagkonferanse for bil og er en viktig møteplass for bransjefolk. Profesjonalisering av området omkring bruktbil er en vesentlig del av programmet der, dagsaktuelle tema tas opp.

Konferansen er et unikt forum for faglig utvikling og erfaringsutveksling. På konferansen møtes foruten bruktbilforhandlere og leverandører, også bransjens mest kompetente kapasiteter for å belyse sektoren og peke på utviklingstrekk.

Konferansen har oppnådd en solid posisjon i bilbransjen, og anses som obligatorisk å delta på for seriøse og ambisiøse merkeforhandlere.

Bilinteriør