22. desember 2022

Beregning av merverdiavgift på nye elbiler fra 1.1.2023 – tilpasninger i Carweb salgsmodul for nye biler.

Tilpasninger i Carweb salgsmodul tilbud/kontrakt for nye biler.

Dette er påkrevd, da det fra nyttår innføres merverdiavgift for kjøretøy med elektrisitet som eneste drivlinje.

Følgende er viktig å merke seg for nye elektriske kjøretøy som opprettes i ulike kjøretøygrupper:

  • Alle personbiler som opprettes i Carweb etter 01.01.2023 vil få merverdiavgift for den delen av salgssummen som er over 500.000.
  • Alle minibusser vil få samme beregning av merverdiavgft som personbiler.
  • Alle varebiler vil få full merverdiavgift. Varebiler i klasse 1 må legges inn som personbiler for å få merverdi med lavere sats.

Viktig! Denne håndteringen av merverdiavgift forutsetter at vi har mottatt 2023 prislister fra importør med bilpriser inkludert merverdiavgift.

Standard utskriftsmaler for tilbud og kontrakt oppdateres. For kunder som har spesialtilpassede maler, gjøre oppdatering etter bestilling.

Øvrige avgiftssatser og beregninger (vekt, CO2 etc.) iht avgiftsendringer for 2023 er også oppdatert fra årsskiftet.

Bruktimporterte biler som ikke er registrert i Norge før vil følge samme regler som over.

Leasingkalkulator i Carweb er også under oppdatering i forhold til de nye bestemmelsene.

Etter hva vi forstår av foreløpig informasjon, skal det beregnes merverdiavgift på kun en forholdsmessig del av leiebeløpet, tilsvarende den andel av salgssummen som ved kjøp ville være momspliktig etter de nye reglene. Slik som i eksempel nedenfor (kilde: BDO)

Leasing av elektriske personbiler med salgssum over 500.000.

For at kjøp og leasing av dyre elbiler skal være relativt nøytralt er det foreslått merverdiavgift på en forholdsmessig andel av leien for elbiler med en kostpris på over kr 500 000. Vi legger igjen her til grunn at det er bilpris eks. vrakpant og engangsavgift som er avgjørende. 

For en elbil til kr 1 000 000 eks vektavgift og vrakpant antar vi da det blir merverdiavgift på halve leievederlaget.

Det er videre foreslått en overgangsregel, slik at leasingforhold hvor bilen er utlevert innen 31.12 2022 ikke rammes. Dette selv om leasingtaker endres under leasingforholdet. 

Ytterligere detaljer om konsekvensen av de nye reglene er beskrevet av BDO her: https://www.bdo.no/nb-no/bloggen/merverdiavgift-og-engangsavgift-dyrere-med-elbil

Tilpasningene vil være operative fra 2. januar 2023

Flere nyheter