Hvorfor velge CARWEB2

CARWEB2 byr på en stor mengde nyheter i form av: Ny funksjonalitet, hastighet, responstid, brukervennlighet og installasjon/drift som setter en ny standard og en unik oversikt for både bruker og forhandler.

Systemet er bygget på .net teknologi, med sentral drift. Det betyr i dagligtale at du kun laster ned/installerer en liten SmartClient/miniprogram på din PC, resten gjøres via nettet.

Denne grunnteknologien gir flere fordeler for både bruker og firma:

 • Tilgang til systemet fra f.eks. hjemmepc eller andre steder du ønsker.
 • Ikke behov for lokal serverkapasitet/installasjoner, backup rutiner og vedlikehold.

Kraftige forbedringer av brukervennlighet, funksjoner, effektivisering og ikke minst hvordan bruktbilprosessen og oppgavene i denne støttes og sikres:

 • Sentrum i systemet for bruker er «MIN SIDE«, en dashboardvisning der du ser alle trinnene i bruktbilprosessen og hvor de bilene du har ansvar for er i kretsløpet. Du kan selv enkelt velge om du bare vil se dine egne biler,
  forhandlerens biler eller evt også alle biler i kjeden/gruppen.
 • Bildata hentes og sikres med korrekt variantbetegnelse. (fra AutoSys og OFV)
 • Alt standard utstyr fra fabrikk hentes og legges til, sammen med bildata.
 • For hvert trinn i Bruktbilprosessen får du presentert- og gjennomgår:
  • Oppgaver som skal utføres.
  • Tilgang til de støtteverktøy og informasjon du kan ha behov for til dette.
  • Mulige «konklusjoner» /valg for å gå videre i prosessen med bilen/kunden.
  • Neste oppgave i prosessen for den aktuelle bilen opprettes automatisk, enten til deg eller annen bruker.
  • CARWEB2 holder oversikt over alle oppgaver og viser deg både kommende og forfalte oppgaver med tilhørende tidsfrister.

– Andre viktige deler av systemet som er utvidet med nye funksjoner:

 • Innkjøpskalkylen, mer oversiktlig, flere felt, mer automatikk.
 • Eieropplysningsskjema, mer viktig informasjon, data overføres/kobling til mottakskontroll.
 • Takstbestilling, gjøres via systemet med SMS varsling.
 • Godkjenning av innkjøpskalkyle.
 • Presentasjon kalkyle/takst og kontrakt med kunde.
 • Planlegging av påkost med rekvisisjon til verksted, evt. rekvisisjon til flere verksteder.
 • Mottakskontroll, datagrunnlag, registrere avvik og fakturagrunnlag for feil som skal belastes kunde. Overføring til verkstedrekvisisjon.
 • Ferdigmelding av bil etter påkost klargjøring fra verksted.
 • Klargjøring for markedsføring, unik oversikt og kontroll, lynrask innlegging av store mengder bilder.
 • Ståtidsoppfølging, oversiktlig gruppering etter ståtid, varsling og oppgaver.
 • Ferdige oversikter over: lager biler, totallager, på vei inn biler, potensielle innkjøp etc.
 • Takstmodulen BUStakst2 er nyutviklet av vår samarbeidspartner BUS AS. Den inneholder en rekke nye funksjoner: Utvidet punktstruktur med både feilanmerkninger og reparasjonsløsninger, rekvisisjonshåndtering mot flere leverandører på samme bil. I den nye løsningen jobber takstmann/verksted kun i BUStakst2 grensesnitt. Løpende dataflyt, oppgaveoverføringer og statusoppdateringer gjennom hele Bruktbilprosessen gir en helt ny flyt i arbeidet og brukeropplevelsen både i salgsavdeling og verksted/takst.

Det beste inntrykket får du ved å be om en presentasjon og demonstrasjon av CARWEB2 og opplev hva vi mener med flyt og støtte til økt salg og en enklere hverdag!

Alle rettigheter forbehold CARWEB – Møter bilbransjen. ©2020. Web+design=Genc Media.