FINN øker eierandelen i Sentinel Software

FINN øker eierandelen i Sentinel Software, selskapet som har utviklet CARWEB – den norske bilbransjens system for håndtering av bruktbil. FINN har vært største eier og sittet i styret siden 2003, og øker nå sin eierandel med ønske om å videreutvikle selskapet i tett samarbeid med norsk bilbransje.

− Vi er stolte og glade over hva vi i snart 16 år har jobbet fram sammen med bransjen. Med CARWEB2 har vi utviklet en veldig kraftig løsning, som gir mange muligheter for den norske bransjen, samtidig som det gir internasjonale muligheter. Begge disse løpene krever betydelige ressurser og nettverk, noe som kun kan dekkes av en sterkere eier i ryggen, sier Eljar Ness, administrerende direktør i Sentinel Software.

Da man innså at Sentinel Software trengte mer ressurser var Schibsted og FINN det rette valget.

− Da vi fant det naturlig å styrke selskapet så vi Schibsted som den riktige aktøren. Ut fra at FINN har særnorske interesser som faktisk sammenfaller med den norske bilbransjen, og at Schibsted har en internasjonal distribusjon, sier Eljar Ness.

Spennende muligheter og økt satsing

CARWEB er en unik plattform i både norsk og internasjonal målestokk. At selskapet har mottatt flere henvendelser fra internasjonale aktører gjør at man ser flere spennende alternativer for videre satsing i selskapet.

− Vi er imponert over at Sentinel Software og norsk bilbransje har klart å skape en så samlende plattform, noe som er unikt og som vi ikke har sett i andre land. At CARWEB2 har fått internasjonal oppmerksomhet kan gi noen spennende muligheter gjennom Schibsteds internasjonale eierposisjoner, sier Christian Printzell Halvorsen, administrerende direktør i FINN.

Videre ønsker FINN å styrke og videreutvikle selskapet

− Vi ønsker å videreutvikle og styrke selskapet i tett samarbeid med norsk bilbransje, for å tilby norske bilforhandlere de beste løsningene for håndtering av bruktbil. Vi ønsker å drive Sentinel Software som før og vil fortsatt tilrettelegge for overføring av rubrikkannonser til andre nettportaler, sier Printzell Halvorsen.

Positive bransjeaktører

− En internasjonalisering av CARWEB vil gi fordeler nasjonalt. Når selskapet nå trengte en sterkere eier er FINN et soleklart riktig valg fremfor eksempelvis eBay. Med dette forventer vi at FINN og Schibsted går i dialog med NBF og BI om et mer formalisert samarbeid, sier John Fiskvik, koordinator i Bransjegruppe Internett (BI)

Fakta:

  • FINN har vært største aksjonær i selskapet i en årrekke, og har deltatt aktivt blant annet som styremedlem i over 10 år (2003)
  • FINN eier fra før 33 prosent av selskapet, og øker gjennom denne transaksjonen eierandelen til 86,5 prosent. FINN overtar dermed aksjemajoriteten i selskapet.
  • FINN kjøper aksjene til styreleder og investor Jarle Berg, styremedlem Trygve Tuverud, gründer og daglig leder Eljar Ness, samt aksjene til Øivind Støten.
  • Sentinel Software har utviklet og drifter CARWEB og CARWEB2- bransjesystemet for håndtering av bruktbil i Norge.
  • CARWEB gjør det enkelt for bilforhandlere å administrere hele prosessen med innkjøp og markedsføring av brukte biler.
  • CARWEB har i dag i overkant av 600 bilforhandlere på kundelisten.

Sentinel Software AS etablerte i 1999 produktet eDialog24. Dette ble i 2003 skilt ut i eget selskap, og inngår ikke i oppkjøpet til Finn.no

For mer informasjon, kontakt: Adm. Dir. Eljar Ness e-post: eljar@sentinel.no Tlf.: 93401843

· Publisert fredag, 5 juli, 2013 1:44
Alle rettigheter forbehold CARWEB – Møter bilbransjen. ©2020. Web+design=Genc Media.