Bruktbilprosesskurs

Bruktbilprosessen – de avgjørende hverdagsrutinene som sikrer inntjening, kvalitet for kundene og enklere samspill internt. Sunn fornuft og flere generasjoners bruktbilerfaringer satt i system.

Nettopp derfor ser vi dette som noe av det aller viktigste å holde kurs og trene på. BruktbilProsess kurs arrangeres normalt flere ganger i halvåret.

Ta gjerne kontakt for nærmere prat om kursløsning tilpasset behovene i din butikk.

I sine tilbakemeldinger sier deltagerne at kurset er: «Lærerikt, engasjerende, aktivt, tankevekkende, gir konkrete ting jeg kan gjøre noe med i morgen…».

BruktbilProsesskurs - bidrar til resultatforbedring

Hittil i 2011 har vi hatt over 150 deltagere på dette kurset

Kursinnhold med med pratisk nytteverdi. Varighet ca 4 timer.

Alle rettigheter forbehold CARWEB – Møter bilbransjen. ©2020. Web+design=Genc Media.