Kjede og rammeavtaler

Ramme- og kjedeavtaler for konkurransedyktige vilkår

For merkekjeder og forhandlerkjeder tilbyr vi to typer avtaler som regulerer nettopriser ut fra det antall forhandlersteder det inngås abonnementskontrakter for. Dette for å kunne tilby konkurransedytige vilkår ut fra avtaleomfang.

Kjedeavtaler med sentral kontrakt:
Passer for kjeder der man på sentralt hold inngår èn felles sentral bindende kontrakt for alle forhandlere i kjeden. Vilkår og nettopriser reguleres ut fra følgende kriterier: Forhandlervolum i kjeden/kontrakten som inngås og løper, fakturerings- og betalingsbetingelser.

Rammeavtaler:
Passer for kjeder der man på sentralt hold sterkt ønsker å anbefale og legge til rette for at forhandlerne i kjeden gjør bruk av løsningen(e) det inngås avtale for gjennom ferdig forhandlede betingelser i en rammeavtale. Innenfor en rammeavtale inngår den enkelte forhandler selv abonnementskontrakt basert på vilkårene i rammeavtalen. Vilkår og nettopriser reguleres ut fra følgende kriterier: Forhandlervolum i kjeden, faktisk volum for antall abonnementskontrakter som inngås/løper.

Ta gjerne kontakt oss for en nærmere dialog og et konkret tilbud med riktig løsning for din kjede.

Vi avtaler gjerne en demonstrasjon av CARWEB2 og opplev hva vi mener med flyt og støtte til økt salg og en enklere hverdag!

Alle rettigheter forbehold CARWEB – Møter bilbransjen. ©2020. Web+design=Genc Media.