Personvernregler CARWEB Mobile

Hva slags personinformasjon bruker vi?

Vi bruker først og fremst personinformasjon som allerede er registrert på din brukerprofil når du ble registrert bruker av CARWEB. I hovedsak er dette navn, hvor du jobber, ditt mobilnummer og din e-postadresse.
For å kunne fungere som en lovlig virksomhet, er din arbeidsgiver pålagt gjennom lover som markedsføringsloven, avtaleloven, forbrukerkjøpsloven og andre lover til å la oss registrere viktige hendelser og avgjørelser som tas rundt biler og kunder som er registrert i vårt system. Disse opplysningene vil bli slettet automatisk når det ikke lenger er bruk for dem, noen etter få dager, andre vil følge kontrakter og kunne blir værende i CARWEB i flere år.

Gjør vi automatisk innhenting av personinformasjon?

Vi logger aktivitet knyttet til din brukerinnlogging og som kan hjelpe oss med å hjelpe deg i forbindelse med support-situasjoner. Slike opplysninger slettes etter få dager – typisk når det ikke lenger vil være behov for support tilknyttet en aktivitet.

Avgir jeg lokasjonsinformasjon (GPS)?

Nei. Vi logger ikke stedsrelatert informasjon i det hele tatt.

Gis tredjepart tilgang til personinformasjon?

Dine personopplysninger vil ikke bli solgt eller gitt bort til tredjepart. De eneste tilfellene hvor tredjepart kan få tilgang til informasjon er i forbindelse med vedlikehold av våre datasystemer eller der hvor lovpålegg gjør at vi må frigjøre informasjon til påtalemyndigheter. Arbeidsgiver regnes ikke her som tredjepart og kan gjennom CARWEB-systemet eller vår supportavdeling hente ut opplysninger som er nødvendig for å oppfylle dennes forpliktelser etter loven eller forretningsmessig drift.

Hvordan kan jeg stoppe innsamling av personinformasjon gjennom appen?

Dette gjør du enklest ved å avinstallere appen fra den mobile enheten hvor appen er installert.

Hvordan ivaretar dere min sikkerhet?

Vi ivaretar sikkerheten gjennom påloggingsmekanismer som gjør at du skal være trygg på at andre ikke får tak i personverninformasjon om deg. Vi registrerer ingen sensitive personopplysninger, og pålogging er regulert gjennom tofaktor-autentisering som beror på ting bare du vet (passord) og ting du har (din mobil eller pc med tilgang til e-post).

Tilgang til dine personopplysninger gis kun til de som skal ha berettiget tilgang til disse, slik som arbeidsgiver, supportpersonell, markedsføringskanaler som behøver ditt navn og kontaktinformasjon og de som jobber med å forbedre CARWEB-systemet.

Alle rettigheter forbehold CARWEB – Møter bilbransjen. ©2020. Web+design=Genc Media.