Nye funksjoner i CARWEB2 oppgardert i dag

  • Når en bil selges/slettes oppdateres BUSTAKST2.
  • Bruker skal kunne angi via CW2 at arbeidet med rekvisisjonen er utført i BUSTAKST2.
  • Flytte endring av kategori fra utstyrsview til konfig.
  • Skal kunne angi i konfig om knapp for «påkost utført» skal være synlig.
  • Vise dato og varsling ved endring av oppgaver.
  • Vise kun egendefinert utstyr på plakater.
  • Utskriftsmal for salgsmelding/melding om kjøretøy som skifter eier, ved innkjøp.
  • Utskriftsmal for salgsmelding/melding om kjøretøy som skifter eier, ved salg (forutsetter modul: Tilbud/kontrakt9
Alle rettigheter forbehold CARWEB – Møter bilbransjen. ©2020. Web+design=Genc Media.