SENTINEL/CARWEB/Norske BruktbilPRISER fortsetter driften som normalt

SENTINEL/CARWEB følger til enhver tid råd og anbefalinger fra FHI og helsemyndighetene. Helsedirektoratet har anbefalt at store virksomheter bør innføre hjemmekontor for sine medarbeidere. Dette begrunnes med å redusere både bruken av offentlig transport og risikoen for å spre viruset ytterligere. På bakgrunn av dette har SENTINEL/CARWEB, som en del av Schibsted konsernet, tatt en avgjørelse om å oppfordre de av sine medarbeidere som kan, til å benytte seg av hjemmekontor i tiden fremover.

For SENTINEL/CARWEB betyr det at alle medarbeidere som kan jobbe hjemmefra, har fått beskjed om at de bør gjøre det, og opprettholde daglig drift derfra. Det betyr samtidig ikke at all aktivitet på kontoret skal opphøre; det kan i noen tilfeller være gode grunner til å jobbe fra kontoret, men dette tas det vurderinger på.

CARWEB har en stabil og solid driftsplattform og funksjonalitet som vi har optimalisert over mange år.
I 2019 hadde vi en oppetid på 99,98 prosent. Vi lanserer vi løpende forbedringer og nye moduler.
Dette får vi til fordi vi har etablert gode rutiner på hvordan vi jobber med programvare og hvordan vi lanserer funksjonalitet i små leveranser. I tillegg overvåker vi alle deler av plattformen vår kontinuerlig. Dette gjør at vi umiddelbart oppdager eventuelle nye problemer, og ofte er i stand til å rette dem før de blir synlige for kunder og brukere.

Våre ansatte er vant til å jobbe hjemmefra, også med utvikling av tjenestene våre, og vi er godt rustet for å sikre stabil drift i tiden fremover. Vi følger den pågående situasjonen tett, og vil selvfølgelig holde deg/dere oppdatert dersom det skulle skje eventuelle endringer.

Alle våre funksjoner er operative og kundeservice er bemannet som normalt. Raskeste vei til kontakt er via eDialog24 direkte fra CARWEB som vist i bildet nedenfor her:

Eller epost: kundeservice@sentinel.no . For mer kontaktinformasjon se: https://carweb.no/support/

Ønsker du kontakt med noen av våre medarbeidere for mer funksjonalitet og/eller
kurs/kompetanse finner du det her: https://carweb.no/kontakt-info/medarbeidere-salgmarkedkurs/

Når det gjelder kursing ved bruk av delt skjerm/video har vi gode løsninger og erfaring med dette.

Beste hilsen alle oss i
Sentinel Software AS/CARWEB

· Publisert lørdag, 14 mars, 2020 3:06
Alle rettigheter forbehold CARWEB – Møter bilbransjen. ©2020. Web+design=Genc Media.