CARWEB2 lansert med suksess!

CARWEB2 – Genialt enkelt og brukervennlig med stålkontroll på bruktbilprosessen

Fremtidens bruktbilsystem er lansert og i drift.

I 1999 forpliktet Sentinel Software AS seg ovenfor Bilimportørenes Landsforening, Opplysningsrådet for Veigrafikken og Bilforlaget/BilNorge.no, til et langsiktig løp med leveranse av en felles grunnmur for bruktbilhåndtering til bransjen. Dette har frem til nå vært realisert gjennom CarWEB (første generasjon).

Etter drøye tre og et halvt år med utvikling i nært samarbeid med bransjen, blant annet organisert gjennom Bransjegruppe Internett, lanseres nå neste generasjon ; CARWEB2. Systemet er bygget på ny, helt fra bunn av, på nyeste plattform og datateknologi. Vi har satt et ekstremt fokus på brukervennlighet og lagt menyoppbygging tett opp mot de vanligste programmene folk ellers bruker i hverdagen.

CARWEB2 - Lansert NÅ!

Store lovord og gode brukererfaringer hos pilotforhandlerne som har kjørt CARWEB2 siden august måned.

Menyløsningene og oppgavehåndteringen i CARWEB2 har høstet store lovord fra pilot forhandlerne. I tillegg fremheves hvilken utrolig oversikt og kontroll systemet gir for både forhandler totalt og den enkelte bruker. CARWEB2 leveres med sentral drift via internett, det installeres kun en liten SmartClient på brukers pc, dette gir nye muligheter for forenklet tilgang til CARWEB2. Les mer om nye funksjoner i CARWEB2 her .

Samtidig med utviklingen av CARWEB2 har vår samarbeidspartner på takstmodul, BUS as utviklet en helt ny BUStakst2 på samme plattform som CARWEB2. For våre felles kunder gir dette en helt ny prosessflyt og brukeropplevelse blant annet ved at alle brukere i salgsavdelinger og administrasjon jobber i CARWEB2 grensesnitt, mens bruker på ettermarked og takst jobber i BUStakst2 grensesnitt. «Under panseret» kjører datautveksling, oppgaver og statusoppdateringer mellom avdelinger og brukere for bilene i systemet, uten å forstyrre eller påvirke brukers arbeidssituasjon eller responstid. Ut over dette gir CARWEB2 sammen med BUStakst2 en rekke nye funksjoner for en enklere hverdag og bedre flyt for alle involverte i bruktbilprosessen.

Flere hundre forhandlere har meldt ønske om CARWEB2 allerede før «overgangsvinduet» fra CarWEB til CARWEB2 har åpnet.

Interessen for CARWEB2 har meldt seg både raskere og kraftigere enn ventet, noe vi selvsagt er kjempefornøyde med.

Riktigere prismodell for alle typer forhandlere

CARWEB2 abonnement er priset etter en helt ny modell med differensierte priser etter forhandlerstørrelse basert på årlig bruktbilvolum. Dette gjør at abonnementsprisen pr mnd blir kostnadseffektiv for forhandlere i ulike størrelser, enten man selger 50 eller 1300 biler pr år. Samtidig vil abonnementspris brutt ned pr bil gi et riktig forhold mellom store og små bilvolum. CARWEB2 byr på fritt antall brukere, for å fremme det viktige interne lagspillet mellom ulike avdelinger hos forhandler.

Vi tillater oss å være ganske stolte av CARWEB2 løsningen som nå lanseres og er samtidig takknemlige og ydmyke i forhold til samarbeidet og de bilfaglige bidragene fra bransjen som CARWEB2 bygger på.

BRED PRESENTASJON ETTER DET OFFESIELLE PROGRAMMET PÅ BRUKTBIL11

Vi inviterer til en bred presentasjon av CARWEB2 etter at det offisielle programmet dag2 på Bruktbil11 er ferdig. Bruktbil11 går av stabelen 9.-10. november ved Clarion Airport Hotell Gardermoen. Nærmere informasjon vil bli sendt ut til alle eksisterende brukere av CarWEB.

For de som ikke ønsker å vente; vi gleder oss til å vise deg CARWEB2 og hva det kan gjøre for din butikk. Ta kontakt for en nærmere prat.

 

 

· Publisert mandag, 26 september, 2011 3:34
Alle rettigheter forbehold CARWEB – Møter bilbransjen. ©2020. Web+design=Genc Media.